โครงการพัฒนาโรงเรียน

มูลนิธิ Angels Wings มีความภาคภูมิใจที่จะประกาศการเปิดโรงเรียนบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง ในจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ คุณปุ๋ย ไซม่อน ได้พัฒนาในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศไทยเพื่อเพิ่มมาตรฐานทางการศึกษาและให้สถานที่ที่มอบความหวังเพื่ออนาคตที่สดใสให้แก่นักเรียนและชุมชน “ความสำคัญของการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศบ้านเกิดของฉัน และเมื่อมีโรงเรียนเพิ่มขึ้นมาหนึ่ง ก็จะมีคุณหมอ คุณครู นักวิทยาศาสตร์และผู้นำในอนาคตเพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกัน”