ทุนการศึกษา ปุ๋ย ไซม่อนเพื่อนักเรียนไทย ที่ Pepperdine University

ภารกิจของมูลนิธิ Angels Wings นั้นคือการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสด้วยการให้โอกาสทางการศึกษา ในการให้การศึกษาแก่เด็กหนึ่งคนนั้น เสมือนการให้วิธีสร้างปีกเพื่อให้เขาได้กางปีกบินสู่ความสำเร็จ เราหวังว่าเด็กเหล่านี้จะตอบแทนเราโดยการส่งต่อสิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเขาไปสู่คนอื่นๆต่อไป Pepperdine University คือชิ้นส่วนที่ไร้ที่ติสำหรับภารกิจของเรา และฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทาง Pepperdine ในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทย