จุดประสงค์ของทุนการศึกษา

จุดประสงค์ในการจัดตั้งทุนการศึกษา Angels Wings เพื่อนักเรียนไทยนั้นก็เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนไทยสัญชาติอเมริกันผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม มีการให้ความสำคัญกับชุมชนชาวไทยและมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ทุนการศึกษา ANGELS WINGS เพื่อนักเรียนไทยนั้น ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้:

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

สร้างชุมชนนักวิชาการไทย

วิสัยทัศน์ของเราคือการเปิดประตูโอกาสให้แก่นักเรียนไทยเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อสร้างเครือข่ายระดับชาติให้แก่นักวิชาการเยาวชนไทย เราเชื่อว่า นักวิชาการผู้ใฝ่เรียนเหล่านี้จะพยายามเต็มที่เมื่อมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้คนที่มีประสบการณ์แบบเดียวกันภายในประเทศ โดยการให้การสนับสนุนชุมชนของนักวิชาการเหล่านี้ เรายังสามารถสร้างความภาคภูมิใจที่มีต่อประเทศไทยและผู้คนในประเทศได้อีกด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครทุน Angels Wings เพื่อนักเรียนไทยนั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

คำถามที่ถูกถามบ่อย

ยังมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทุน Angels Wings เพื่อนักเรียนไทยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected].