ทุนการศึกษาเพื่อการสอนในท้องที่ห่างไกล

ฉันมีความภาคภูมิใจที่จะได้แนะนำแผนงานใหม่ล่าสุดของเรา: ทุนการศึกษา Angels Wings เพื่อการสอนในท้องที่ห่างไกล โครงการที่มุ่งหวังที่จะมอบโอกาสอันสำคัญแก่นักเรียนที่คู่ควรและสร้างที่ปรึกษาทางการศึกษาผู้ซึ่งมุ่งมั่นที่จะดูแลเด็กในพื้นที่ห่างไกล

ในปีนี้ เราจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 12 ทุนให้แก่เยาวชนไทยผู้มุ่งมั่นและปราดเปรื่อง โดยภายใน 5 ปี เราจะมอบทุนการศึกษารวมเป็นจำนวน 60 ทุน งบประมาณที่เราวางไว้คือ 30 ล้านบาท หรือกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อแจกจ่ายภายในระยะเวลา 12 ปี และเพราะความพยายามของเรามุ่งไปที่การศึกษา ทุกๆบาทที่เราใช้จ่ายจะส่งผลแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป

โครงการต้นแบบของเรานั้นเริ่มที่จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ เพื่อที่จะหาทางเยียวยาฝันร้ายในครั้งนั้น ฉันได้ร่วมมือกับคุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ตในการช่วยเหลือเรื่องการคัดเลือก คุณสมใจได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อเฟ้นหานักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีด้านการสอน โครงการของเราดำเนินไปด้วยความพยายามอย่างมากในการค้นหาและดูแลผู้สมัครที่ดีที่สุด และเพื่อยืนยันให้แน่ใจว่าผู้สมัครเหล่านั้นทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้การศึกษาแก่เด็กในท้องถิ่นของตน

ในการสมัครนั้น นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร ต้องผ่านการสอบความถนัดทางการเรียน มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.0 และต้องทำการสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือก ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเชิญมารับทุนการศึกษาที่มูลนิธิ Angels Wings

เป้าหมายของมูลนิธิ Angels Wings นั้น หวังว่าทุนการศึกษาพิเศษนี้จะสามารถเข้าถึงเยาวชนได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเพื่อการนั้น เราจะมีการคัดเลือกในจังหวัดใหม่ๆไปในแต่ละปี เพื่อให้แน่ใจว่า ผลลัพท์แห่งการสอนที่ยอดเยี่ยมนี้จะกระจายไปทั่วภาคใต้ของประเทศไทย และเปลี่ยนภูมิภาคนี้ให้เสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนรุ่นใหม่