เกี่ยวกับ คุณ ปุ๋ย ( ภรณ์ทิพย์ ) ไซม่อน

ในปี พ.ศ. 2545 คุณปุ๋ย ไซม่อน นางงามจักรวาล ได้ให้กำเนิดองค์กรไม่แสวงผลกำไร Angels Wings International ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศบ้านเกิดของเธอ นั่นก็คือ ประเทศไทย โดยตั้งแต่แรกเริ่ม มูลนิธิ Angels Wings ได้สร้างโรงเรียน ให้ทุนการศึกษา ดูแลสุขภาพและให้การช่วยเหลือทางด้านต่างๆแก่เยาวชนในประเทศไทย ภายใต้การนำของคุณปุ๋ย ไซม่อน มูลนิธิ Angels Wings ได้ดูแลช่วยเหลือเยาวชนและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในประเทศ ทั้งในด้านการศึกษาและการช่วยเหลือสนับสนุนอื่นๆ

โดยในปี พ.ศ. 2547 ช่วงที่เกิดภัยสึนามิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณปุ๋ย ไซม่อนในฐานะผู้ก่อตั้งได้ระดมทุนในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนั้น โดยการจัดหาเรือ สร้างโรงเรียนและจัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น รวมถึงดูแลเด็กกำพร้า โดยมูลนิธิ Angels Wings ได้จัดสร้างบ้านจำนวน 100 หลังภายในเวลาเพียง 3 เดือนเท่านั้น

ก่อนที่จะก่อตั้งมูลนิธิฯ คุณปุ๋ย ไซม่อนได้ใช้เวลาถึง 15 ปีในการดำเนินกิจกรรมการกุศล โดยในปี พ.ศ. 2531 คุณปุ๋ย ไซม่อนได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือในประเทศไทย และในปีเดียวกัน คุณปุ๋ยได้ผลักดันเรื่องสิทธิของเด็กต่อสหประชาชาติในฐานะตัวแทน Good will ของประเทศไทย

ในประมาณช่วงกลางปี พ.ศ. 2533 คุณปุ๋ยได้ดำเนินการจัดคอนเสิร์ตการกุศล 10-city charity national concert tour ซึ่งสามารถระดมทุนช่วยเหลือสนับสนุนด้านอาหาร โรงเรียนใหม่ และสร้างหอผู้ป่วยเด็กติดเชื้อ AIDS ในโรงพยาบาลที่ห่างไกลเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์

เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีในฐานะพลเมืองชาวไทย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้พระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติคุณให้แก่คุณปุ๋ยอีกด้วย

เนื่องจากคุณปุ๋ยเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอด จึงได้มีการจัดตั้งทุน ‘Bui Simon Thai Endowed Scholarship Fund’ หรือทุนการศึกษาปุ๋ย ไซม่อนเพื่อนักเรียนไทย โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย Pepperdine ซึ่งเป็นสถานศึกษาเดิมของคุณปุ๋ย โดยทุนการศึกษานี้ให้โอกาสนักเรียนไทยได้เข้าศึกษาที่สถาบันในมาลิบู รัฐแคลิฟอเนียของสหรัฐอเมริกา และเนื่องจากคุณปุ๋ยเป็นศิษย์เก่าที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างมากมาย มหาวิทยาลัย Pepperdine จึงเลือกให้คุณปุ๋ยเป็นหนึ่งในสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2552 ด้วยความรักในการดำเนินงานด้านการกุศล คุณปุ๋ยนั้นยังได้ทำงานร่วมกับสภาผู้ว่าการรัฐใน Dream Foundation องค์กรที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศเพื่อการทำฝันให้เป็นจริงสำหรับผู้ที่เผชิญกับอาการป่วยร้ายแรง

ความอุตสาหะต่อปณิธานส่วนตัวซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน ในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยบ้านเกิดของตน คุณปุ๋ย ไซม่อน ผู้ก่อตั้งและประธานของมูลนิธิ Angels Wings ได้สร้างมูลนิธิให้เป็นองค์กรที่ทำงานในหลายประเทศ ซึ่งได้ช่วยเหลือสนับสนุนเยาวชนไทยหลายชีวิต ในปี พ.ศ. 2560 คุณปุ๋ยได้เปิดตัวทุนการศึกษา Angels Wings Thai Scholarship ขึ้นที่สหรัฐอเมริกา โดยแรงบันดาลใจนั้นเพิ่อเป็นการสนับสนุนและประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนไทยสัญชาติอเมริกันในสหรัฐอเมริกาผู้ซึ่งมีผลการเรียนยอดเยี่ยม อีกทั้งยังมีความผูกผันและห่วงใยในสังคมชาวไทยในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา มูลนิธิ Angels Wings ได้ให้ความสำคัญแก่พลังของการศึกษาและโอกาสของเยาวชนไทยในสหรัฐฯมาเป็นอันดับแรก ผู้ได้รับทุน จะได้รับเงิน 5,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน หรือ 10,000 เหรียญสหรัฐสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 ปี

“ขอขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาศึกษาเรื่องราวของมูลนิธิ Angels Wings ในการดำเนินงานเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสมีหนทางที่จะก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความเป็นไปได้ของพวกเขาแต่ละคน ฉันได้สร้างมูลนิธิแห่งนี้ในปี พ.ศ. 2545 เพื่อสนับสนุนประเทศบ้านเกิดของฉันอย่างดีที่สุดเท่าที่ฉันสามารถทำได้ด้วยการดำเนินงานเชิงรุกและการทุ่มเทเอาใจใส่ แรงผลักดันของฉันคือการที่จะสร้างพลังและส่งเสริมความเป็นไปได้ให้กับเด็กด้อยโอกาสของเรา”

- ปุ๋ย ไซม่อน