เกี่ยวกับมูลนิธิ Angels Wings

มูลนิธิ Angels Wings ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นช่องทางในการให้ทุนแก่โรงเรียน บ้านเด็กกำพร้า พร้อมทั้งให้การดูแลเรื่องสุขภาพ และสนับสนุนดูแลปัญหาต่างๆให้กับเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ภายใต้การดูแลของคุณปุ๋ย ไซม่อน (ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก) อดีตนางงามจักรวาลชาวไทยผู้มีใจกุศล ทูต Good Will ของสหประชาชาติ ตัวแทนของ UNICEF และ UNFPA โดยมูลนิธิ Angels Wings ได้สร้างโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยและสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าเล่าเรียนให้แก่เด็กๆในโรงเรียนเหล่านั้น

ในปี พ.ศ. 2547 จากเหตุการณ์สึนามิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิ Angels Wings ได้ช่วยเหลือในการสร้างที่อยู่อาศัยกว่า 100 หลังคาเรือน รวมไปถึงจัดหาเรือและสร้างโรงเรียน อีกทั้งยังได้มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนหลายทุนให้แก่เด็กๆที่ประสบภัยอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2560 ประธานและผู้ก่อตั้ง คุณปุ๋ย ไซม่อน ได้เปิดตัวกองทุนเพื่อการศึกษาไทย Angels Wings ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนมากกว่า 100 ราย

มูลนิธิ Angels Wings เป็นมูลนิธิที่ดำเนินการโดยทุนส่วนตัวเป็นหลัก โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนสำหรับกรณีพิเศษเป็นบางครั้ง และเนื่องจากทางมูลนิธิมีสำนักงานตั้งอยู่ในซานตาบาร์บาร่า รัฐแคลิฟอเนีย และประเทศไทย รายได้ทั้งหมดของมูลนิธิ Angels Wings นั้นใช้ในการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสและโครงการที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหาร

คุณปุ๋ย ไซม่อน CEO ประธานและผู้ก่อตั้ง

Herb Simon, เลขาฯมูลนิธิ

Mark Bernstein, เหรัญญิก

คณะดำเนินงาน

Lisa Fitterling, ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

Angela Scott, ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สหรัฐอเมริกา

Viwan Karnasut, ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทย

ผู้แทนประสานงาน

Amelia Williamson, ผู้อำนวยการฝ่ายทุนการศึกษา สหรัฐอเมริกา

Matt Lansford, ผู้แทนฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหรัฐอเมริการ

Christen Capobianco, ผู้แทนฝ่ายศิษย์เก่าของมูลนิธิฯ

Isaac McSherry, ผู้แทนฝ่ายทุนการศึกษษของมูลนิธิฯ

คุณติ๋ว นาคหิรัญกนก ผู้แทนประสานงานฝ่ายประเทศไทย

Ladawan Sondak, ผู้แทนมูลนิธิฯ ประเทศไทย

Somjai Suwansupana, ผู้แทนฝ่ายทุนการศึกษา ประเทศไทย

Sakchai Guy, ผู้แทนฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประเทศไทย

ผู้ทรงเกียรติ

Jennifer Smith Hale

Dana Walden

Corina Fields

Mireille Noone

Debbie Simon

Lindy Gad

Richard & Ester Rosenfield

Duke & Pam Vincent

Morrie & Irma Jurkowitz

Paul & Cindy Skjodt

Bob & Marlene Veloz

Kelly & Martin Katz

Susan Casden

Wendy McCaw

Christina Zilber

La Mer Thailand

Lips Magazine

Hello Magazine Thailand