โครงการเพื่อเด็กกำพร้า

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Angels Wings คุณปุ๋ย ไซม่อนได้ไปเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าชาโลมเพื่อมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน 2 คน และด้วยความรู้สึกประทับใจในความเมตตาอารีของเจ้าของบ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้ คุณปุ๋ยได้บริจาคข้าวของเครื่องใช้ ค่าเล่าเรียนและของที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อช่วยในการรักษาดูแลบ้านหลังนี้ต่อไป