ทุน Angels Wings เพื่อนักเรียนไทย 2018

แคลิฟอร์เนีย

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 มูลนิธิ Angels Wings ได้ประกาศการรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา Angels Wings เพื่อนักศึกษาไทย โดยสานต่อความสำเร็จจากปีแรก ซึ่งได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีเชื้อชาติไทย จำนวน 24 ทุน โครงการทุนการศึกษา Angels Wings เพื่อนักเรียนไทยได้ขยายขอบเขตออกนอกลอสแอนเจลิสโดยจะสนับสนุนนักเรียนทั่วทั้งรัฐแคลิฟอร์เนีย นักเรียนที่ได้เป็นนักเรียนทุน AWF จะได้รับเงินสนับสนุนในการเรียนต่อ โดยผู้ที่ได้ศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชน จะได้รับทุน $5,000 และสำหรับผู้ที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เรียนเป็นเวลา 4 ปี จะได้รับทุนจำนวน $10,000

“ฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่สามารถขยายโครงการทุนการศึกษาของเราได้และยังได้พบปะกับนักเรียนผู้ประสบความสำเร็จกลุ่มใหม่ ฉันภูมิใจกับนักเรียนทุนของเราในปีที่แล้วเป็นอย่างมาก ขอให้จิตใจที่มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ มุ่งมั่นนั้นได้ต่อยอดให้กับเส้นทางชีวิตและการศึกษาของพวกเขา และขอให้การเดินทางของพวกเขานั้นเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนอื่นๆต่อไป” ภรณ์ทิพย์ ปุ๋ย ไซม่อน