ทุน Angels Wings เพื่อนักเรียนไทย 2017

ด้วยความพยายามที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินให้แก่นักเรียนไทยระดับ High School ในพื้นที่ลอสแอนเจลิส มูลนิธิ Angels Wings ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 24 ทุนแก่นักเรียนไทยจากลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทุนการศึกษาใหม่นี้ได้เน้นให้เห็นถึงความเชื่ออันแน่วแน่ที่คุณปุ๋ย ไซม่อน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Angels Wings มีต่อพลังของการศึกษา ทุนการศึกษา Angels Wings เพื่อนักเรียนไทยนั้น เป็นแผนการดำเนินงานใหม่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนไทยสัญชาติอเมริกันผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม มีการให้ความสำคัญกับชุมชนชาวไทยและมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการจัดตั้งทุนการศึกษานี้ ได้ส่งผลให้นักเรียนชาวไทยได้เปิดประตูประสบการณ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น และสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยไปอย่างกว้างขวาง คุณปุ๋ย ไซม่อนในฐานะผู้ก่อตั้ง เชื่อว่านักเรียนทุนนั้นจะพยายามอย่างสุดความสามารถเมื่อมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนชาวไทยของตน และมีความภาคภูมิใจและตระหนักในหน้าที่ที่มีต่อประเทศไทยและผู้คนในประเทศ คุณปุ๋ย ไซม่อนได้กล่าวไว้ว่า “เนื่องจากได้เติบโตขึ้นที่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากผู้คนในชุมชนชาวไทยเป็นอย่างมาก ในตอนนี้เมื่อลูกๆของฉันเริ่มจะพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลงทุนลงแรงกับเยาวชนไทยในพื้นที่ และพร้อมสนับสนุนความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ในระหว่างที่สนับสนุนประเทศไทยบ้านเกิดอันเป็นที่รักของฉันไปพร้อมๆกัน”