07/10/11 – Thai Rath

มูลนิธิ Angel Wings International ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุนแก่นักเรียนในโครงการ ‘ทุนการศึกษาเพื่อผลิตครูในบ้านเกิด’ ณ ห้อง Embassy โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโญภาส กรรมการบริหารอาวุโสบริษัท ASDECON Corporation คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และคุณวิวรรณ กรรณสูต ผู้บริหารบริษัท แม็กซ์ อิมเมจ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญา ซึ่งทุนการศึกษานี้จะมอบให้นักเรียนที่มาจากจังหวัดภูเก็ต โดยจะสนับสนุนค่าที่พักและค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลา 5 ปีของหลักสูตรปริญญาตรีด้านการศึกษา ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ และหลังจากที่จบการศึกษาแล้วพวกเขาจะกลับสู่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทำการสอนที่บ้านเกิดต่อไป