09/07/08 - Daily News

“นางฟ้าปุ๋ย บริจาคเงินจำนวน 40 ล้านบาทเพื่อนักเรียนในภาคใต้ที่ต้องการจะเป็นครู”

อดีตมิสยูนิเวิร์ส คุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซม่อน ยังคงเป็นที่รักของเด็กไทยและชาวไทยอย่างต่อเนื่อง จากการเดินทางมาเยี่ยมเมืองไทยครั้งล่าสุดของคุณปุ๋ยนั้น เธอมีภารกิจที่จะช่วยเหลือเด็กไทยโดยการเปิดตัวโครงการ ทุนการศึกษาเพื่อผลิตครูในบ้านเกิด

สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ Angels Wings International โครงการนี้จะมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างครูให้กับท้องถิ่นจำนวน 60 ทุน มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท คุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ หวังว่า นักเรียนจากภาคใต้ของประเทศไทย จะได้พัฒนาไปเป็นครูอาจารย์ที่เข้าใจปัญหาของถิ่นเกิดและสานต่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมจากชุมชนของตน จังหวัดภูเก็ตจะเป็นจังหวัดนำร่องของโครงการนี้

ในการคัดเลือกนั้น นักเรียนที่สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.0 มีความฝันที่จะเป็นครูในอนาคต และมีความรักและเคารพในวัฒนธรรมท้องถิ่นดังเช่นมูลนิธิฯ นักเรียนที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครโดยการติดต่อมูลนิธิ Angels Wings ที่เบอร์ 0815648623 และสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป