08/01/10 - Sriraj Hospital Visit

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Angels Wings คุณปุ๋ย ไซม่อนและครอบครัวไปที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Angels Wings คุณปุ๋ย ไซม่อน ได้กล่าวว่า เธอคิดถึงเมืองไทยมาก และการพาครอบครัวมาถวายพระพรเป็นความตั้งใจหลักของเธอ คุณปุ๋ยมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นประชาชนใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ และพระราชวงศ์อีกทั้งประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พิเศษแตกต่างจากประเทศอื่นทั่วโลก ทรงพระเจริญ