ลาแมร์ ประเทศไทย สานต่อการสนับสนุนมูลนิธิ Angels Wings

มูลนิธิ Angels Wings ได้กลับมาเยือนประเทศไทยเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ความเชื่อมั่นอันไม่สั่นคลอนของลาแมร์ ประเทศไทย โดยใน 5 ปีที่ผ่านมา ลาแมร์ ประเทศไทยนั้นได้สละเวลาและการสนับสนุนให้แก่มูลนิธิที่เล็กแต่ทรงพลังของเรา และเพราะเพื่อนที่น่ารักอย่างลาแมร์ ประเทศไทย เราจึงสามารถดำเนินการดูแลคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กไทยผ่านทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง