มูลนิธิ Angels Wings ภูมิใจสนับสนุนมูลนิธิ Campaign for Student Success ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อวิทยาลัยชุมชนซานตา บาร์บาร่า

มูลนิธิ Angels Wings ภูมิใจสนับสนุนมูลนิธิ Campaign for Student Success ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อวิทยาลัยชุมชนซานตา บาร์บาร่า คุณปุ๋ย ไซม่อน ผู้อาศัยอยู่ในซานตา บาร์บาร่าและประธานมูลนิธิ Angels Wings ร่วมถ่ายภาพกับกลุ่มผู้มีเกียรติ ผู้ซึ่งได้ทุ่มเทในการสนับสนุนมูลนิธินี้ในส่วนของทุนสำหรับหนังสือเรียน ทุนการศึกษา การฝึกงาน การสอนเสริมและการดูแลเด็กให้กับผู้ปกครองที่เลี้ยงลูกลำพัง S.B.C.C. คือวิทยาลัยชุมชนที่ดีที่สุดในประเทศ