05/23/12 - Montecito Journal

ฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Dream Foundation องค์กรซึ่งได้ช่วยเหลือหลายชีวิตและมอบความสงบสุข การปลอบประโลม และความเห็นใจให้แก่ผู้คนมากมาย ในปีนี้เราสามารถระดมทุนได้ถึง $50,000 สำหรับโครงการ Dream Foundation’s Flower Empower ซึ่งเป็นโครงการอาสาที่จะส่งมอบความหวังและความเข้าอกเข้าใจในรูปแบบของดอกไม้ช่อสวย ให้แก่ผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคภัย การสูญเสีย หรือกำลังฟื้นตัว ซึ่งนี่เป็นเพียงบางส่วนของพรจำนวนมากที่ถูกทำให้เป็นจริงในแต่ละวันผ่าน Dream Foundation องค์กรซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความเห็นอกเห็นใจและมนุษยธรรมที่แท้จริง