พิธีมอบทุนการศึกษา Angels Wings ประเทศไทย

เพื่อเป็นการระลึกถึง 30 ปีแห่งการรับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส (ปี 1988) คุณปุ๋ย ไซม่อนในฐานะประธานของมูลนิธิ Angels Wings ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยผู้มีความมุ่งมั่น จำนวน 30 ทุน ในปี ค.ศ. 2018 โดยคัดเลือกจากนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลในทุกภาคทั่วประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยโครงการนี้มุ่งหวังจะให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่เหมาะสม และยังหวังสร้างพี่เลี้ยงทางการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการดูแลรับใช้ชุมชนอันเป็นบ้านเกิดของตน