ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Angels Wings คุณปุ๋ย ไซม่อนและรักษาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณผุสดี ตามไท เยี่ยมชมโรงเรียนคลองหนองใหญ่ ในสังกัดกรุงเทพมหาคร

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Angels Wings คุณปุ๋ย ไซม่อนได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนคลองหนองใหญ่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งสนับสนุนโครงการ Teach For Thailand พร้อมด้วยรักษาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณอุไรลักษณ์ คงวัฒนาและผู้ก่อตั้งโครงการ Teach For Thailand คุณปุ๋ยได้ใช้เวลาช่วงเช้าที่โรงเรียนคลองหนองใหญ่เพื่อศึกษาว่ามูลนิธิ Angels Wings จะสามารถสนับสนุนการศึกษาในเมืองได้อย่างไร “ฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสพบปะและได้เห็นการทำงานของคุณครูในโครงการ Teach For Thailand ทั้งสี่ท่าน การได้เห็นเด็กๆเหล่านี้ช่างน่ายินดียิ่ง และสิ่งนี้ทำให้ฉันภูมิใจที่ได้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแก่เยาวชนที่มีอนาคตเหล่านี้”