ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ คุณปุ๋ย ไซม่อน ประกาศโครงการพัฒนาโรงเรียนโครงการใหม่ของมูลนิธิ Angels Wings ที่โรงเรียนบ้านหนองกุง จังหวัดอุบลราชธานี

มูลนิธิ Angels Wings ได้ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง คุณพรภิรมย์ ประพรมเพื่อเริ่มการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบ้านเกิดของคุณแม่ติ๋ว นาคหิรัญกนก มารดาของคุณปุ๋ย โรงเรียนบ้านหนองกุงซึ่งตั้งอยู่ในตำบลหนองกุงนั้น จะเป็นโรงเรียนแรกจากหลายๆโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนของมูลนิธิ Angels Wings “เด็กๆเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความโดดเด่นถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีทรัพยากรไม่เพียงพอก็ตาม เรามีความยินดีที่สามารถจัดหาอุปกรณ์และอาคารเรียนใหม่ให้แก่เยาวชนผู้น่าทึ่งเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขามีสภาพแวดล้อมในการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับอนาคตที่สดใส” คุณปุ๋ยกล่าวในฐานะประธานมูลนิธิ