คุณปุ๋ย ไซม่อน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Angels Wings ร่วมบริจาคกับโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วทำให้มีการยกเลิกงาน Harrow Fair คุณปุ๋ย ไซม่อนในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Angels Wings ได้สนับสนุนโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ในการระดมทุนประจำปี 2012

“โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์นั้นเป็นองค์กรที่โดดเด่นด้านการศึกษาอันยอดเยี่ยม และมีสังคมที่มีเอกลักษณ์ด้านการรับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในงานการกุศลเป็นอย่างดี การให้ความช่วยเหลือเชิงรุกแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนั้น เป็นเรื่องที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง” คุณปุ๋ยกล่าว