คุณปุ๋ย ไซม่อน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Angles Wings รับรางวัล George Pepperdine Society

ในวาระฉลองครบรอบปีที่ 75 ของมหาวิทยาลัย Pepperdine และเพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้ง George Pepperdine คุณ Andrew K. Benton ในฐานะประธานได้มอบรางวัล George Pepperdine Society เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกี่ยวข้องและศิษย์เก่าที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกต่อมหาวิทยาลัยและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในความเป็นเลิศทางวิชาการและการเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำ “ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกับสถานศึกษาเก่าของฉัน ในการสรรเสริญนักเรียนของสถานศึกษาแห่งนี้ผู้ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ต่อไป” คุณปุ๋ยกล่าว