“เด็กทุกคนคือ ทูตสวรรค์ และสมควรได้รับปีก เพื่อโบยบินสู่จุดหมายของชีวิต”

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซม่อน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์

มูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ ( Angels Wings Foundation) ก่อตั้งโดย คุณปุ๋ย ไซม่อน ด้วยปณิธานในการสนับสนุนเด็กไทยที่ด้อยโอกาสและมอบพลังให้เด็กเหล่านั้นด้วยการให้การศึกษา ซึ่งเป็นของขวัญอันประเสริฐยิ่ง

กรอกใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ได้โดย คลิกที่นี่

โปรแกรมทุนการศึกษามูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์

อานุภาพแห่งการศึกษา

ปณิธานอันแน่วแน่เริ่มก่อกำเนิดมานานมากกว่า 30 ปี โดยมุ่งมั่นที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในประเทศไทย ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอน นอกจากนี้ คุณปุ๋ย ไซม่อน ยังได้วางรากฐานทางการศึกษาเพื่อมอบชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเยาวชนไทยในอีกหลายประเทศอีกด้วย

Angels Wings Thai Scholarship, Western Region

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ ได้มอบทุนการศึกษาเป็นครั้งที่ 3 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีสุดท้ายจำนวน 41 คน ในเมืองลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย, เนวดา, โอเรกอน และวอชิงตัน สำหรับทุนการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 นี้ มีเยาวชนได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนถึง 3 เท่า

“ความเป็นคนไทย ปุ๋ยทราบเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับน้องๆ เหล่านี้”

“ปุ๋ยโตมาโดยต้องทำงานเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัว”

เยาวชนเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา เพื่อโอกาสในการไปศึกษาต่อในสถาบันที่ใฝ่ฝัน พร้อมด้วยความสามารถ, ความทุ่มเท, ความมุ่งมั่น และความตั้งใจ ทุนการศึกษานี้จะเพิ่มความสามารถให้กับเยาวชนได้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมองเห็นความสามารถของเยาวชน เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน คุณปุ๋ยภูมิใจในความเป็นไทยและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และต้องการให้เยาวชนเข้าถึงรากฐานอันเป็นรากเหง้า เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในชาติกำเนิดและพบกับความสุขที่แท้จริง นั่นคือการรักและเทิดทูนถิ่นกำเนิด และพร้อมที่จะทดแทนคุณในทุกครั้งที่มีโอกาส

Angels Wings Thai Scholarship, California

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนเรียนดี จำนวน 31 คน ได้รับโอกาสทางการศึกษาจาก คุณปุ๋ย ประธานมูลนิธิฯ สำหรับความสำเร็จอันงดงามนี้ มาจากความทุ่มเทของเยาวชนเหล่านี้ จึงสมควรได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ

“ปุ๋ยภูมิใจในตัวน้องๆ มาก เขาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากเรา ด้วยความสามารถของเขาเอง ทั้งจากการศึกษาเล่าเรียน และการเป็นผู้นำในสังคม ในอนาคตข้างหน้าต่อไปจะสดใส เพราะมีน้องๆ เหล่านี้ และปุ๋ยรู้ดีว่าเราจะภูมิใจในตัวน้องๆ เหล่านี้อย่างแน่นอน

Angels Wings Thai Scholarship, Thailand

ปุ๋ย ไซม่อน ประธานมูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ มอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน ให้กับเยาวชน เมื่อววันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คุณปุ๋ย ไซม่อน และ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 30 คน ที่เรียนดีแต่ห่างไกลความเจริญ จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

การเดินทางของเรา

เรื่องเด่นระหว่างทาง

มูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ เชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือ การศึกษา ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงให้การสนับสนุนและจัดสร้างโปรแกรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษา โดยสร้างแรงบันดาลใจแก่ครู อาจารย์ (Teach for Thailand) และมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่อยู่ในชนบทของประเทศไทย ( Angels Wings Thai Scholarship, LA, Angels Wings Scholarship, Thailand, Rural Teaching Scholarship).

Angels Wings Thai Scholarship LA

มอบแรงบันดาลใจโดยการให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีสุดท้าย ณ เมืองลอสแอนเจลิส จำนวน 24 ทุน สำหรับเยาวชนสัญชาติไทยเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

Rural Teaching Scholarship (ผลิตครูสู่บ้านเกิด)

คุณปุ๋ย ไซม่อน มีความภาคภูมิใจที่จะแนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษาล่าสุด โดยการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน เพื่อสร้างเขาเหล่านั้นให้สามารถเป็นแม่พิมพ์ของชาติ กลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองได้

Teach for Thailand

คุณปุ๋ย ไซม่อน มอบการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาในโปรแกรม Teach for Thailand ด้วยจำนวนเงิน 3 ล้านบาท

การพัฒนาสถาบันการศึกษา

มูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ นำโดยคุณปุ๋ย ไซม่อน ได้ทำการสร้างอาคารเรียนที่ ตำบลหนองกุง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ โรงเรียนที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน

Angels Wings Pepperdine Thai Scholarship

วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของทางมูลนิธิฯ คือการให้การสนับสนุน และมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส

Precious Orphan Project

มูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ ภายใต้การดูแลของคุณปุ๋ย ไซม่อน ได้เยี่ยมชมบ้านเด็กกำพร้าชาโลม และมอบทุนการศึกษาระดับชั้นมหาวิทยาลัยให้กับเด็กกำพร้า 2 คน ทั้งนี้สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้ดูแลบ้านเด็กกำพร้า ชาโลม เป็นอย่างยิ่ง