ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประสบภัยสึนามิ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2005 มูลนิธิ Angel Wings ได้บริจาคที่ดินส่วนแรกเพื่อสร้างบ้านจำนวน 50 หลังบริจาคให้แก่ผู้ที่สูญเสียที่อยู่อาศัยจากภัยสึนามิเมื่อเดือนธันวาคม 2004 โดยมีการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลและคุณปุ๋ยได้ทำการลงเสาเอกเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.